Oversigt

 

KØER     Nr.   Navn Pollet Moder Fader Løbet ved
18.12.08 181   Bakkely Delta Nej Bakkely Tatijana Lykke Atlantis Le Mans PP
31.03.09 188   Bakkely Estrella P Ja Vangsgaard Ritt P Lykke Basse P Hallas PP
06.05.10 206   Bakkely Fiorentina P Ja Bakkely Velvet P Celtic Rock  
24.02.11 216   Bakkely Giga Nej Bakkely Thilde Lykke Sirius P Nelson P
10.04.11 218   Bakkely Georgia PP Ja Bakkely Velvet P Vingegaard Columbus HP Le Mans PP
08.09.11 228   Bakkely Ghana P Ja Bakkely Estrella P Søgård Amir P Orion P
12.12.12 247   Bakkely Hella Nej Bakkely Victoria P Vingegaard Filius P Nelson P
12.09.12 242   Bakkely Highlight Nej Bakkely Delta Tiset Darwin P Nelson P
06.05.13 255   Bakkely Infernal P Ja Dalgårds Camilla P Bakkely General P Delboy
29.10.13 268   Bakkely Isolde Nej Bakkely Estrella P Vingegaard Filius P Hans PP
02.12.13 272   Bakkely Iowa P Ja Bakkely Victoria P Omorga Volvo General P
19.05.14 282   Bakkely Kahlua P Ja Bakkely Champagne Bakkely Herkules P General P
11.12.14 290   Bakkely Kimberly P Ja Bakkely Belika P Linde General P Gunshot P
06.02.15 291   Bakkely Lotto Nej Bakkely Giga Linde General P Obelix PP
12.11.15 308   Bakkely Loreen P Ja Bakkely Estrella P Bakkely Jimbalaya PP  Orion P
03.09.16 316   Bakkely Mazarin P Ja Bakkely Devil P Bakkely Jimbalaya PP Nelson P
22.10.16 321   Bakkely Madonna P Ja Bakkely Estrella P Lykke Iceman P Orion P Solgt T.Poulsen
14.10.16 320   Bakkely Medina P Ja Bakkely Filippa P Lykke Iceman P General P
20.11.16 327   Bakkely Monique P Ja Vingegaard Florens Klitgårdens Emil PP Lancelot P
17.03.17 332   Bakkely Nicoline PP Ja Bakkely Ferrari PP Lykke Iceman P Brandy
15.04.17 333   Bakkely Nougat PP Ja Bakkely Kappa P Bakkely Lakrids P Nelson P
10.05.17 335   Bakkely Naomi P Ja Bakkely Giga Bakkely Lakrids P General P Solgt J.Schmidt
27.09.17 341   Bakkely Nirvana P Ja Bakkely Estrella P Jægergård Istanbul  
13.01.18 354   Bakkely Olympia PP Ja Bakkely Georgia PP Lykke Le Mans PP  
               
               
KÆLVEKVIER            
16.10.17 347   Bakkely Nightlight P Ja Bakkely Highlight Holm Frede PP        Solgt S.Vangsgaard
25.02.18 355   Bakkely Only P Ja Bakkely Hella Lykke Le Mans PP Tuareg Agrochyt PP
28.08.18 363   Bakkely Ofir PP Ja Bakkely Fiorentina P Lykke Le Mans PP Gulli 
28.09.18 364   Bakkely Oliva P Ja Bakkely Lotto Lykke Le Mans PP ?
30.09.18 365   Bakkely Ofelia P Ja Bakkely Iowa P Bakkely Jimbalaya Gulli 
03.12.18 368   Bakkely Othello P Ja Bakkely Highlight Lykke Le Mans PP Gulli 
11.01.19 371   Bakkely Peace Ja Bakkely Mazarin P Lykke Iceman P Gulli 
               
UNGE       KVIER            
20.03.19 373   Bakkely Pippa P Ja Bakkely Delta Lykke Le Mans PP  
14.04.19 374   Bakkely Petit Ja Bakkely Indiana P Linde General P  
12.06.19 376   Bakkely Pavlina  Ja Bakkely Madonna Tuareg Agrochyt PP  
01.09.19 379   Bakkely Palis Ja Bakkely Lotto Alis Leznicky PP Solgt J.Schmidt
01.09.19 380   Bakkely Paris Ja Bakkely Lotto Alis Leznicky PP  
15.10.19 383   Bakkely Purpellight Ja Bakkely Highlight Lykke Le Mans PP  
               
               
               
TYRER              
30.12.18 370   Bakkely Orbinson P Ja Bakkely Georgia PP Bel Dhu Cappercallie Solgt J.P Nannerup
21.04.19 375   Bakkely Piratos P Ja Bakkely Hella Lykke Le Mans PP Solgt A. Sørensen
01.10.19 381   Bakkely Pelé P Ja Bakkely Nicole PP Curaheen Gunshot P  
02.10.19 382   Bakkely Princton PP Ja Bakkely Infernal P Lykke Le Mans PP  
25.10.19 384   Bakkely Pedro PP Ja Bakkely Iowa P Linde General P  
23.11.19 385   Bakkely Pablo  Ja Bakkely Nougat PP Bakkely Nixon P  
               
Kalve             Køn
29.11.19 386   Bakkely Panama P Ja Bakkely Kahlua P Lykke Atlantis Kvie
26.11.19 387   Bakkely Pixie  Nej Bakkely Estrella Bel dhu Coppercallie Kvie
13.12.19 388   Bakkely Pink  Nej Bakkely Naomi P Bakkely Nixon P Kvie Solgt J.Schmidt
14.12.19 389   Bakkely Pebber P Ja Bakkely Medina P Bakkely Nixon P Tyr
15.12.19 390   Bakkely Pandora Ja Bakkely Nicoline PP Bakkely Nixon P Kvie
17.01.20 391   Bakkely Roxanne P Ja Bakkely Isolde Bakkely Jimbalaya PP Kvie
01.02.20 392   Bakkely Rambo Ja Bakkely Mazarin P Curaheen Gunshot P Tyr
02.02.20 393   Bakkely Rocky Nej Bakkely Kimberly P Kilbride farm Delboy Tyr
20.02.20 394   Bakkely Ramos P Ja Bakkely Delta Kilbride Farm Hans PP Tyr
13.04.20 395   Bakkely Ronja PP Ja Bakkely Georgia PP Bakkely Obelix PP Kvie
14.05.20 396   Bakkely Roma P Ja Bakkely Fiorentina P Bakkely Obelix PP Kvie
26.05.20 397   Bakkely Ramona Ja Bakkely Olympia PP Bakkely Orion P Kvie
02.06.20 398   Bakkely Ricco Ja Bakkely Ghana P Bakkely Orion P Tyr
02.06.20 399   Bakkely Ruqie Ja Bakkely Ghana P Bakkely Orion P Kvie