Ung Kvie Født:11.01.19
Hun er pollet med ikke testet for homozygot Pollethed.
Faren er Lykke Iceman med Bakkely Jimbalaya PP som morfar