oversigt-Herd view

 

KØER     Nr. Navn Pollet Moder Fader Løbet ved
18.12.08 181   Bakkely Delta Nej Bakkely Tatijana Lykke Atlantis  
06.05.10 206   Bakkely Fiorentina P Ja Bakkely Velvet P Celtic Rock Pebber PP
10.04.11 218   Bakkely Georgia PP Ja Bakkely Velvet P Vingegaard Columbus HP Bel Dhu Cappercallie
12.12.12 247   Bakkely Hella Nej Bakkely Victoria P Vingegaard Filius P Pebber PP
06.05.13 255   Bakkely Infernal P Ja Dalgårds Camilla P Bakkely General P Nelson P
29.10.13 268   Bakkely Isolde Nej Bakkely Estrella P Vingegaard Filius P Pebber PP
19.05.14 282   Bakkely Kahlua P Ja Bakkely Champagne Bakkely Herkules P Gin PP
11.12.14 290   Bakkely Kimberly P Ja Bakkely Belika P Linde General P Krølle P
06.02.15 291   Bakkely Lotto Nej Bakkely Giga Linde General P Pesto PP
12.11.15 308   Bakkely Loreen P Ja Bakkely Estrella P Bakkely Jimbalaya PP  Drifter P
03.09.16 316   Bakkely Mazarin P Ja Bakkely Devil P Bakkely Jimbalaya PP Pebber PP
14.10.16 320   Bakkely Medina P Ja Bakkely Filippa P Lykke Iceman P  
20.11.16 327   Bakkely Monique P Ja Vingegaard Florens Klitgårdens Emil PP Pebber PP
17.03.17 332   Bakkely Nicoline PP Ja Bakkely Ferrari PP Lykke Iceman P  
15.04.17 333   Bakkely Nougat PP Ja Bakkely Kappa P Bakkely Lakrids P Drifter P
27.09.17 341   Bakkely Nirvana P Ja Bakkely Estrella P Jægergård Istanbul Nelson P
28.08.18 363   Bakkely Ofir PP Ja Bakkely Fiorentina P Lykke Le Mans PP Pebber PP
03.12.18 368   Bakkely Othello P Ja Bakkely Highlight Lykke Le Mans PP Nelson P
20.03.19 373   Bakkely Pippa P Ja Bakkely Delta Lykke Le Mans PP Gunshot P
               
               
               
               
KÆLVEKVIER            
14.04.19 374   Bakkely Petit Ja Bakkely Indiana P Linde General P Pesto PP Solgt S. B. Christensen
01.09.19 380   Bakkely Paris P Ja Bakkely Lotto Alis Leznicky PP Pebber PP Solgt J.Bjerregaard
29.11.19 386   Bakkely Panama P Ja Bakkely Kahlua P Lykke Atlantis P Pebber PP
26.11.19 387   Bakkely Pixie  Nej Bakkely Estrella Bel dhu Coppercallie Pebber PP Solgt J.Bjerregaard
17.01.20 391   Bakkely Roxanne P Ja Bakkely Isolde Bakkely Jimbalaya PP Pesto PP
14.05.20 396   Bakkely Roma PP Ja Bakkely Fiorentina P Bakkely Obelix PP Pesto PP
13.04.20 395   Bakkely Ronja PP Ja Bakkely Georgia PP Bakkely Obelix PP Pesto PP
               
               
UNGE       KVIER            
03.08.20 400   Bakkely Roselyn Nej Bakkely Loreen P Bakkely Orion P  
08.10.20 401   Bakkely Roberta Nej Bakkely Infernal P Kilbride farm Delboy  
08.10.20 402   Bakkely Rihanna P Ja Bakkely Iowa P Linde General P  
30.10.20 403   Bakkely Rockstar P Ja Bakkely Monique P Kirstinesminde Lancelot P Solgt J. Bjerregaard
18.12.20 406   Bakkely Ribenna P Ja Bakkely Nougat PP Lykke Nelson P Solgt J. Bjerregaard
19.01.21 409   Bakkely Salina P Ja Bakkely Isolde Kilbride Farm Hans PP Solgt J. Bjerregaard
02.02.21 410   Bakkely Shakira P Ja Bakkely Nicoline PP Ashland Brandy Solgt M.Walther
10.03.21 413   Bakkely Sille Ja Bakkely Ofir PP Gulli av Stustad P  
               
               
               
               
TYRER              
23.11.19 385   Bakkely Pablo P Ja Bakkely Nougat PP Bakkely Nixon P Solgt A. Sørensen
14.12.19 389   Bakkely Pebber PP Ja Bakkely Medina P Bakkely Nixon P Solgt Ørevadsgård I/S
20.02.20 394   Bakkely Ramos P Ja Bakkely Delta Kilbride Farm Hans PP Solgt H. Vedsted
02.06.20 398   Bakkely Ricco Ja Bakkely Ghana P Bakkely Orion P Solgt S. B. Christensen
02.01.21 407   Bakkely Salomon PP Ja Bakkely Medina P Linde General P Solgt J.Bjerregaard
06.03.21 411   Bakkely Saigon P Ja Bakkely Hella Lykke Nelson P  
01.05.21 414   Bakkely Sonnyboy Nej Bakkely Fiorentina P Lykke Nelson P  
13.05.21 415   Bakkely Salut P Ja Bakkely Olympia PP Vingegaard Filius P  
01.06.21 416   Bakkely Stallone P Ja Bakkely Mazarin P Lykke Nelson P  
               
               
               
Kalve             Køn
17.08.21 417   Bakkely Sunshine Nej Bakkely Lotto Kirstinesminde Lancelot P Kvie
12.09.21 418   Bakkely Smokey Ja Bakkely Infernal P EBG Pesto PP  Tyr
12.09.21 419   Bakkely Steffen Ja Bakkely Nirvana P EBG Pesto PP  Tyr
12.09.21 420   Bakkely Sanne Ja Bakkely Nirvana P EBG Pesto PP  Kvie
16.09.21 421   Bakkely Savoy Ja Bakkely Pippa P EBG Pesto PP  Kvie
05.10.21 422   Bakkely Samir PP Ja Bakkely Othello P EBG Pesto PP  Tyr
10.10.21 423   Bakkely Szhirly PP Ja Bakkely Georgia PP EBG Pesto PP  Kvie
26.10.21 424   Bakkely Silverstone PP Ja Bakkely Loreen P EBG Pesto PP  Tyr
20.11.21 425   Bakkely Selika PP Ja Bakkely Nougat PP Lykke Sirius P Kvie
15.12.21 426   Bakkely San Diego P Ja Bakkely Kahlua P Lykke Nelson P Tyr
06.02.22 427   Bakkely Timon ? Bakkely Medina P Linde General P Tyr
07.03.22 428   Bakkely Tesla P Ja Bakkely Delta Bakkely Pebber PP Kvie
               
               
               
               
          følg os på Facebook