oversigt-Herd view

 

KØER     Nr. Navn Pollet Moder Fader Løbet ved
18.12.08 181   Bakkely Delta Nej Bakkely Tatijana Lykke Atlantis Le Mans PP
06.05.10 206   Bakkely Fiorentina P Ja Bakkely Velvet P Celtic Rock Pebber PP
10.04.11 218   Bakkely Georgia PP Ja Bakkely Velvet P Vingegaard Columbus HP Pesto PP
12.12.12 247   Bakkely Hella Nej Bakkely Victoria P Vingegaard Filius P Pesto PP
06.05.13 255   Bakkely Infernal P Ja Dalgårds Camilla P Bakkely General P  
29.10.13 268   Bakkely Isolde Nej Bakkely Estrella P Vingegaard Filius P Pesto PP
19.05.14 282   Bakkely Kahlua P Ja Bakkely Champagne Bakkely Herkules P Nelson P
11.12.14 290   Bakkely Kimberly P Ja Bakkely Belika P Linde General P Pesto PP
06.02.15 291   Bakkely Lotto Nej Bakkely Giga Linde General P  
12.11.15 308   Bakkely Loreen P Ja Bakkely Estrella P Bakkely Jimbalaya PP  Pesto PP
03.09.16 316   Bakkely Mazarin P Ja Bakkely Devil P Bakkely Jimbalaya PP Pebber PP
14.10.16 320   Bakkely Medina P Ja Bakkely Filippa P Lykke Iceman P General P
20.11.16 327   Bakkely Monique P Ja Vingegaard Florens Klitgårdens Emil PP General P
17.03.17 332   Bakkely Nicoline PP Ja Bakkely Ferrari PP Lykke Iceman P Drifter P/Pebber PP
15.04.17 333   Bakkely Nougat PP Ja Bakkely Kappa P Bakkely Lakrids P Sirius P
27.09.17 341   Bakkely Nirvana P Ja Bakkely Estrella P Jægergård Istanbul  
13.01.18 354   Bakkely Olympia PP Ja Bakkely Georgia PP Lykke Le Mans PP Pebber PP
28.08.18 363   Bakkely Ofir PP Ja Bakkely Fiorentina P Lykke Le Mans PP Pebber PP
20.03.19 373   Bakkely Pippa P Ja Bakkely Delta Lykke Le Mans PP  
               
               
               
               
KÆLVEKVIER            
28.09.18 364   Bakkely Oliva P Ja Bakkely Lotto Lykke Le Mans PP Iceman Solgt K.Nielsen
30.09.18 365   Bakkely Ofelia P Ja Bakkely Iowa P Bakkely Jimbalaya PP Iceman Solgt K.Nielsen
03.12.18 368   Bakkely Othello P Ja Bakkely Highlight Lykke Le Mans PP Pesto PP
14.04.19 374   Bakkely Petit Ja Bakkely Indiana P Linde General P Pesto PP Solgt S. B. Christensen
01.09.19 380   Bakkely Paris P Ja Bakkely Lotto Alis Leznicky PP Pebber PP
29.11.19 386   Bakkely Panama P Ja Bakkely Kahlua P Lykke Atlantis P Pebber PP
26.11.19 387   Bakkely Pixie  Nej Bakkely Estrella Bel dhu Coppercallie Pebber PP
17.01.20 391   Bakkely Roxanne P Ja Bakkely Isolde Bakkely Jimbalaya PP Nelson P
               
               
               
UNGE       KVIER            
15.12.19 390   Bakkely Pandora Ja Bakkely Nicoline PP Bakkely Nixon P Solgt M.Michaelsen
13.04.20 395   Bakkely Ronja PP Ja Bakkely Georgia PP Bakkely Obelix PP  
14.05.20 396   Bakkely Roma P Ja Bakkely Fiorentina P Bakkely Obelix PP  
03.08.20 400   Bakkely Roselyn Nej Bakkely Loreen P Bakkely Orion P  
08.10.20 401   Bakkely Roberta Nej Bakkely Infernal P Kilbride farm Delboy  
08.10.20 402   Bakkely Rihanna Ja Bakkely Iowa P Linde General P  
30.10.20 403   Bakkely Rockstar Ja Bakkely Monique P Kirstinesminde Lancelot P  
               
               
TYRER              
02.10.19 382   Bakkely Princton PP Ja Bakkely Infernal P Lykke Le Mans PP Solgt M.Michaelsen
25.10.19 384   Bakkely Pedro PP Ja Bakkely Iowa P Linde General P Solgt Barnes & Sons
23.11.19 385   Bakkely Pablo P Ja Bakkely Nougat PP Bakkely Nixon P Solgt A. Sørensen
14.12.19 389   Bakkely Pebber PP Ja Bakkely Medina P Bakkely Nixon P Solgt Ørevadsgård I/S
20.02.20 394   Bakkely Ramos P Ja Bakkely Delta Kilbride Farm Hans PP Solgt H. Vedsted
02.06.20 398   Bakkely Ricco Ja Bakkely Ghana P Bakkely Orion P Solgt S. B. Christensen
10.12.20 404   Bakkely Reitan Nej Bakkely Kahlua P Linde General P  
02.01.21 407   Bakkely Salomon Ja Bakkely Medina P Linde General P  
02.01.21 408   Bakkely Sambo Ja Bakkely Medina P Linde General P  
               
               
Kalve             Køn
19.01.21 409   Bakkely Salina P Ja Bakkely Isolde Kilbride Farm Hans PP Kvie
02.02.21 410   Bakkely Shakira P Ja Bakkely Nicoline PP Ashland Brandy Kvie Solgt Tyskland
06.03.21 411   Bakkely Saigon P Ja Bakkely Hella Lykke Nelson P Tyr
10.03.21 412   Bakkely Silas Ja Bakkely Ofir PP Gulli av Stustad P Tyr
10.03.21 413   Bakkely Sille Ja Bakkely Ofir PP Gulli av Stustad P Kvie
01.05.21 414   Bakkely Sonnyboy Nej Bakkely Fiorentina P Lykke Nelson P Tyr
13.05.21 415   Bakkely Salut Ja Bakkely Olympia PP Vingegaard Filius P Tyr
01.06.21 416   Bakkely Stallone Ja Bakkely Mazarin P Lykke Nelson P Tyr
17.08.21 417   Bakkely Sunshine ? Bakkely Lotto Kirstinesminde Lancelot P Kvie
12.09.21 418   Bakkely Smokey Ja Bakkely Infernal P EBG Pesto PP  Tyr
12.09.21 419   Bakkely Steffen Ja Bakkely Nirvana P EBG Pesto PP  Tyr
12.09.21 420   Bakkely Sanne Ja Bakkely Nirvana P EBG Pesto PP  Kvie
16.09.21 421   Bakkely Savoy Ja Bakkely Pippa P EBG Pesto PP  Kvie