Oversigt

KØER     Nr.   Navn Pollet Moder Fader Løbet ved  
18.12.08 181   Bakkely Delta Nej Bakkely Tatijana Lykke Atlantis Hans PP  
31.03.09 188   Bakkely Estrella P Ja Vangsgaard Ritt P Lykke Basse P    
18.04.10 203   Bakkely Ferrari PP Ja Dalgårds Camilla P Snæbum Campari PP Orion P  
06.05.10 206   Bakkely Fiorentina P Ja Bakkely Velvet P Celtic Rock Obelix PP  
24.02.11 216   Bakkely Giga Nej Bakkely Thilde Lykke Sirius P    
10.04.11 218   Bakkely Georgia PP Ja Bakkely Velvet P Vingegaard Columbus HP Hans P  
08.09.11 228   Bakkely Ghana P Ja Bakkely Estrella P Søgård Amir P Orion P  
12.12.12 247   Bakkely Hella Nej Bakkely Victoria P Vingegaard Filius P Obelix PP  
12.09.12 242   Bakkely Highlight Nej Bakkely Delta Tiset Darwin P    
06.05.13 255   Bakkely Infernal P Ja Dalgårds Camilla P Bakkely General P    
29.10.13 268   Bakkely Isolde Nej Bakkely Estrella P Vingegaard Filius P Jimbalaya PP  
02.12.13 272   Bakkely Iowa P Ja Bakkely Victoria P Omorga Volvo    
19.05.14 282   Bakkely Kahlua P Ja Bakkely Champagne Bakkely Herkules P    
19.11.14 289   Bakkely Karamel P Ja Bakkely Ferrari PP Clonagh Tiger                         Solgt J.P Boisen
11.12.14 290   Bakkely Kimberly P Ja Bakkely Belika P Linde General P Obelix PP  
06.02.15 291   Bakkely Lotto Nej Bakkely Giga Linde General P Obelix PP  
12.11.15 308   Bakkely Loreen P Ja Bakkely Estrella P Bakkely Jimbalaya PP  Orion P  
03.09.16 316   Bakkely Mazarin P Ja Bakkely Devil P Bakkely Jimbalaya PP Gunshot P  
22.10.16 321   Bakkely Madonna P Ja Bakkely Estrella P Lykke Iceman P Obelix PP  
17.03.17 331   Bakkely Nicole PP Ja Bakkely Ferrari PP Lykke Iceman P    
14.10.16 320   Bakkely Medina P Ja Bakkely Filippa P Lykke Iceman P    
20.11.16 327   Bakkely Monique P Ja Vingegaard Florens Klitgårdens Emil PP    
17.03.17 332   Bakkely Nicoline PP Ja Bakkely Ferrari PP Lykke Iceman P    
15.04.17 333   Bakkely Nougat PP Ja Bakkely Kappa P Bakkely Lakrids P    
10.05.17 335   Bakkely Naomi P Ja Bakkely Giga Bakkely Lakrids P    
                 
KÆLVEKVIER              
27.09.17 341   Bakkely Nirvana P Ja Bakkely Estrella P Jægergård Istanbul Orion P  
16.10.17 347   Bakkely Nightlight P Ja Bakkely Highlight Holm Frede PP Orion P  
18.10.17 348   Bakkely Nevada P Ja Bakkely Iowa P Lykke Iceman P Orion P  
13.01.18 354   Bakkely Olympia PP Ja Bakkely Georgia PP Lykke Le Mans PP Orion P  
25.02.18 355   Bakkely Only P Ja Bakkely Hella Lykke Le Mans PP Tuareg Agrochyt PP  
                 
UNGE       KVIER            
23.07.18. 360   Bakkely Obeline Ja Bakkely Loreen P Lykke Iceman P Solgt S.Vangsgaard  
28.08.18 363   Bakkely Ofir PP Ja Bakkely Fiorentina P Lykke Le Mans PP    
28.09.18 364   Bakkely Oliva P Ja Bakkely Lotto Lykke Le Mans PP    
30.09.18 365   Bakkely Ofelia  Ja Bakkely Iowa P Bakkely Jimbalaya PP    
03.12.18 368   Bakkely Othello P Ja Bakkely Highlight Lykke Le Mans PP    
11.01.19 371   Bakkely Peace Ja Bakkely Mazarin P Lykke Iceman P    
20.03.19 373   Bakkely Pippa P Ja Bakkely Delta Lykke Le Mans PP    
14.04.19 374   Bakkely Petit Ja Bakkely Indiana P Linde General P    
                 
TYRER                
                 
31.12.17 353   Bakkely Navy P Ja Bakkely Delta Stenbakkens Krølle P Solgt C. Jensen  
31.12.17 352   Bakkely Nick P Ja Bakkely Delta Stenbakkens Krølle P Solgt S.e.Sørensen  
30.12.18 370   Bakkely Orbinson P Ja Bakkely Georgia PP Bel Dhu Cappercallie Solgt J.P Nannerup  
14.01.19 372   Bakkely Polar Nej Bakkely Isolde Bel Dhu Cappercallie    
21.04.19 375   Bakkely Piratos P Ja Bakkely Hella Lykke Le Mans PP    
                 
Kalve             Køn  
08.10.18 367   Bakkely One Two PP Ja Bakkely Infernal P Curaheen Gunshot P  Kvie   Solgt F.Dramsgaard  
12.06.19 376   Bakkely Pavlina  Ja Bakkely Madonna Tuareg Agrochyt PP Kvie  
17.06.19 377   Bakkely Poker PP Ja Bakkely Ferrari PP Kilbride Farm Hans PP Tyr  
23.06.19 378   Bakkely Promotor P Ja Bakkely Ghana P Kilbride Farm Hans PP Tyr  
01.09.19 379   Bakkely Palis Ja Bakkely Lotto Alis Leznicky PP Kvie  
01.09.19 380   Bakkely Paris Ja Bakkely Lotto Alis Leznicky PP Kvie  
01.10.19 381   Bakkely Pelé Ja Bakkely Nicole PP Curaheen Gunshot Tyr  
02.10.19 382   Bakkely Princton  Ja Bakkely Infernal P Lykke Le Mans PP Tyr  
15.10.19 383   Bakkely Purpellight Ja Bakkely Highlight Lykke Le Mans PP Kvie  
25.10.19 384   Bakkely Pedro Ja Bakkely Iowa P Linde General P Tyr  
23.11.19 385   Bakkely Pablo Ja Bakkely Nougat PP Bakkely Nixon P Tyr  
26.11.19 386   Bakkely Panama Ja Bakkely Estrella P Bel Dhu Cappercallie Kvie  
29.11.19 387   Bakkely Pixie Ja Bakkely Kahlua P Lykke Atlantis P Kvie  
13.12.19 388   Bakkely Pink Ja Bakkely Naomi P Bakkely Nixon P Kvie  
14.12.19 389   Bakkely Pebber Ja Bakkely Medina P Bakkely Nixon P Tyr  
15.12.19 390   Bakkely Pandora Ja Bakkely Nicoline PP
Bakkely Nixon P
Kvie  
          Følg os så Facebook      
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
              Kvie