Oversigt

KØER     Nr.   Navn Pollet Moder Fader Løbet ved
18.12.08 181   Bakkely Delta Nej Bakkely Tatijana Lykke Atlantis  
31.03.09 188   Bakkely Estrella P Ja Vangsgaard Ritt P Lykke Basse P  
18.04.10 203   Bakkely Ferrari PP Ja Dalgårds Camilla P Snæbum Campari PP Orion P
06.05.10 206   Bakkely Fiorentina P Ja Bakkely Velvet P Celtic Rock Obelix PP
24.02.11 216   Bakkely Giga Nej Bakkely Thilde Lykke Sirius P Nelson P
10.04.11 218   Bakkely Georgia PP Ja Bakkely Velvet P Vingegaard Columbus HP Obelix PP
08.09.11 228   Bakkely Ghana P Ja Bakkely Estrella P Søgård Amir P Orion P
12.12.12 247   Bakkely Hella Nej Bakkely Victoria P Vingegaard Filius P  
12.09.12 242   Bakkely Highlight Nej Bakkely Delta Tiset Darwin P Nelson P
06.05.13 255   Bakkely Infernal P Ja Dalgårds Camilla P Bakkely General P Delboy
29.10.13 268   Bakkely Isolde Nej Bakkely Estrella P Vingegaard Filius P  
02.12.13 272   Bakkely Iowa P Ja Bakkely Victoria P Omorga Volvo General P
19.05.14 282   Bakkely Kahlua P Ja Bakkely Champagne Bakkely Herkules P General P
11.12.14 290   Bakkely Kimberly P Ja Bakkely Belika P Linde General P  
06.02.15 291   Bakkely Lotto Nej Bakkely Giga Linde General P Obelix PP
12.11.15 308   Bakkely Loreen P Ja Bakkely Estrella P Bakkely Jimbalaya PP  Orion P
03.09.16 316   Bakkely Mazarin P Ja Bakkely Devil P Bakkely Jimbalaya PP  
22.10.16 321   Bakkely Madonna P Ja Bakkely Estrella P Lykke Iceman P Orion P Solgt T.Poulsen
14.10.16 320   Bakkely Medina P Ja Bakkely Filippa P Lykke Iceman P  
20.11.16 327   Bakkely Monique P Ja Vingegaard Florens Klitgårdens Emil PP Lancelot P
17.03.17 332   Bakkely Nicoline PP Ja Bakkely Ferrari PP Lykke Iceman P  
15.04.17 333   Bakkely Nougat PP Ja Bakkely Kappa P Bakkely Lakrids P Nelson P
10.05.17 335   Bakkely Naomi P Ja Bakkely Giga Bakkely Lakrids P General P
               
               
KÆLVEKVIER            
27.09.17 341   Bakkely Nirvana P Ja Bakkely Estrella P Jægergård Istanbul Orion P
16.10.17 347   Bakkely Nightlight P Ja Bakkely Highlight Holm Frede PP        Solgt S.Vangsgaard
13.01.18 354   Bakkely Olympia PP Ja Bakkely Georgia PP Lykke Le Mans PP Orion P
25.02.18 355   Bakkely Only P Ja Bakkely Hella Lykke Le Mans PP Tuareg Agrochyt PP
               
               
UNGE       KVIER            
23.07.18. 360   Bakkely Obeline P Ja Bakkely Loreen P Lykke Iceman P Solgt S.Vangsgaard
28.08.18 363   Bakkely Ofir PP Ja Bakkely Fiorentina P Lykke Le Mans PP  
28.09.18 364   Bakkely Oliva P Ja Bakkely Lotto Lykke Le Mans PP  
30.09.18 365   Bakkely Ofelia P Ja Bakkely Iowa P Bakkely Jimbalaya PP  
03.12.18 368   Bakkely Othello P Ja Bakkely Highlight Lykke Le Mans PP  
11.01.19 371   Bakkely Peace Ja Bakkely Mazarin P Lykke Iceman P  
20.03.19 373   Bakkely Pippa P Ja Bakkely Delta Lykke Le Mans PP  
14.04.19 374   Bakkely Petit Ja Bakkely Indiana P Linde General P  
12.06.19 376   Bakkely Pavlina  Ja Bakkely Madonna Tuareg Agrochyt PP  
               
               
TYRER              
30.12.18 370   Bakkely Orbinson P Ja Bakkely Georgia PP Bel Dhu Cappercallie Solgt J.P Nannerup
21.04.19 375   Bakkely Piratos P Ja Bakkely Hella Lykke Le Mans PP Solgt A. Sørensen
17.06.19 377   Bakkely Poker PP Ja Bakkely Ferrari PP Kilbride Farm Hans PP  
23.06.19 378   Bakkely Promotor P Ja Bakkely Ghana P Kilbride Farm Hans PP  
               
               
               
Kalve             Køn
08.10.18 367   Bakkely One Two PP Ja Bakkely Infernal P Curaheen Gunshot P  Kvie   Solgt F.Dramsgaard
01.09.19 379   Bakkely Palis Ja Bakkely Lotto Alis Leznicky PP Kvie
01.09.19 380   Bakkely Paris Ja Bakkely Lotto Alis Leznicky PP Kvie
01.10.19 381   Bakkely Pelé Ja Bakkely Nicole PP Curaheen Gunshot P Tyr
02.10.19 382   Bakkely Princton  Ja Bakkely Infernal P Lykke Le Mans PP Tyr
15.10.19 383   Bakkely Purpellight Ja Bakkely Highlight Lykke Le Mans PP Kvie
25.10.19 384   Bakkely Pedro Ja Bakkely Iowa P Linde General P Tyr
23.11.19 385   Bakkely Pablo P Ja Bakkely Nougat PP Bakkely Nixon P Tyr
29.11.19 386   Bakkely Panama P Ja Bakkely Kahlua P Lykke Atlantis Kvie
26.11.19 387   Bakkely Pixie  Nej Bakkely Estrella Bel dhu Coppercallie Kvie
13.12.19 388   Bakkely Pink P Ja Bakkely Naomi P Bakkely Nixon P Kvie
14.12.19 389   Bakkely Pebber P Ja Bakkely Medina P Bakkely Nixon P Tyr
15.12.19 390   Bakkely Pandora Ja Bakkely Nicoline PP Bakkely Nixon P Kvie
17.01.20 391   Bakkely Roxanne P Ja Bakkely Isolde Bakkely Jimbalaya PP Kvie
01.02.20 392   Bakkely Rambo Ja Bakkely Mazarin P Curaheen Gunshot P Tyr
02.02.20 393   Bakkely Rocky Nej Bakkely Kimberly P Kilbride farm Delboy Tyr
20.02.20 394   Bakkely Ramos P Ja Bakkely Delta Kilbride Farm Hans PP Tyr
               
               
          følg os på Facebook
 
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
               
               
               
               
               
               
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
              Kvie